Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/dazoo.it/includes/menu.inc).

Norma ISO 9001 w systemie zarządzania jakością w organizacji.

ISO 9001 jest to generalna norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować różnorakie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i typu. Skierowana jest ona na zrozumienie i zrealizowanie oczekiwań klienta, a więc określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe poprawianie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Do głównych kryteriów normy ISO >> certyfikat iso 27001 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,motywacja kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie stałych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).Wszystkie te wymagania są dokładnie opisane w przedmiotowej normie i posiadają osiem zasad jakości:ukierunkowanie na klienta - pozycja przedsiębiorstwa na rynku zależy od jej klientów;leadership - władza ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej ) organizacji obiera kierunki jego rozwoju; aktywność ludzi - najcenniejszym dobrem organizacji są jego pracownicy; podejście procesowe - efektywność przedsiębiorstwa zależy głównie od jakości realizowanych w niej procesów;całościowe podejście do zarządzania - dowodzenie jakością jest traktowane jako administrowaniem wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;stałe doskonalenie - celem organizacji jest ciągłe udoskonalanie tworzonych w niej procesów;rzeczowe podejście do podejmowania decyzji - bazuje ono na logicznej bądź intuicyjnej analizie wszystkich dostępnych informacji;obopólne interesy w stosunkach z dostawcami - tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami surowców i usług stanowi dla przedsiębiorstwa gwarant wysokiej jakości.
Norma ISO 9001 z 2008 roku ma 9 rozdziałów, w tym - słowo wstępne. Rozdziały 4-8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria tej normy, może ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 wydaje niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.Globalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku wyznaczała na ponad 0,5 miliona.