aktuariusz

W jaki sposób zdać egzamin aktuarialny i rozpocząć pracę w tym zawodzie?

aktuariusze pozują do zdjęcia
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com
Zajęcie w zawodzie aktuariusza znamionuje prestiż, bowiem przygotowanie do owego zajęcia wymaga zdania wielu egzaminów i rozległej znajomości. W Polsce jest to fach mało popularny, a profesjonaliści z tej dziedziny pracują w towarzystwach aktuarialnych i firmach konsultingowych. Żeby zdać stosowne sprawdziany, trzeba posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien również odbyć dwuletni staż.