Wykonywanie

Obecna księgowa musi znać problemy przedsiębiorstwa i na tej podstawie poprawiać finanse firmy.

księgowy na spotkaniu
Author: Twinfieldinternational
Source: http://www.flickr.com
W polskim systemie prawnym stanowisko księgowej nie jest uregulowane przepisami prawa. Mimo to grono zawodowe księgowych wypracowało swój indywidualny kodeks etyki, uwzględniając specyfikę tego zawodu. Kodeks Zawodowej Etyki Rachunkowości wynika ze świadomości, iż profesja pracowników, zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych nierozerwalnie łączy się z realizowaniem działalności podstawowej przedsiębiorstwa i z jej zarządzaniem.